Alternatívy k neonikotínoidom používaným na ovocných stromoch

Tu nájdete informácie (a snímky) o polohe, veľkosti fariem a ich produkcii, o využívaných ekologických praktikách a podrobnejšie technické a finančné informácie o alternatívach k neonikotínoidom používaným na ovocných stromoch