Ako byť viac sebestačný pri pestovaní krmiva pre dobytok

Tu nájdete informácie (a snímky) o polohe, veľkosti fariem a ich produkcií, o využívaných ekologických praktikách a podrobnejšie technické a finančné informácie o tom, ako byť viac sebestačný pri pestovaní krmiva pre dobytok.