FAQ

An ecological cereal farm near Lyon, France, opens its doors to other farmers where the advantages of turning to ecological farming is discussed.   

(From left to right) Romain, Claire Baguet who works for the agricultural chamber as an ecological technician, ecological farmer Guillaume Plantier, and Jean Louis Mosnier who is the technician of Bio agri, Guillaume Plantier main supplier.

"Ecological farming is a way for me to make a productive and sustainable agriculture while respecting other humans and other living organisms.
If we are to compare chemical with ecological farming, I would say that one tries to control the other to handle.
Ecological farming is mainly depending on weather and soil aptitudes to feed and drink plants and micro-organisms. We are powerless regarding weather issues, nevertheless we can work hard, hand in hand with worms (and so many other species of insect, mushrooms or bacterias), to give the best conditions to the seeds we sow. By cultivating different kinds of plants between two crops and incorporating it in the top soil manure compost and few droppings (never more than 15 cm deep), we can help the soil to improve (light but a bit rough in case of storms!!).
As a past teacher of mine said, the most difficult is to find the balance but what is even more difficult is to stay balanced! 
I would love so much that many other farmers can discover the joy to feel like if you just do right or at least that you are on the good way. The joy to be sure that you give only food to our child and not a kind a cocktail of chemicals, the joy to be sure not to poison yourself each time you touch a machine or a seed!
For ecological farming is the way to preserve health, nature and to create social emulation. I just note that ecological farming brings a consistent and good quality food but also good moral values that could help build a better future." 

Guillaume Plantier, 37. Organic farmer.
Kto stojí za touto webstránkou?

Greenpeace vytvoril túto stránku na základe informácií od farmárov z celej Európy. Radi získame nových partnerov, ktorí by sa k nám pripojili a zlepšili stránku. Všetky materiály na tejto stránke sú chránené autorskými právami. Prosím, kontaktujte nás, ak by ste chceli získať oprávnenie ho reprodukovať.

Čo je program FarmErasmus?

FarmErasmus je pobytový program, ktorý vám umožní stráviť čas na “hosťujúcej farme”, kde môžete študovať určitý aspekt ekologického poľnohospodárstva v praxi. Všetky hosťujúce farmy overila organizácia Greenpeace. Cieľom bolo zaistiť, že farmy spĺňajú profesionálne štandardy. V roku 2016/17 plánujeme ponúknuť šesť pobytov vo Francúzsku, Belgicku, Grécku, Bulharsku a na Slovensku (zdroje našich prípadových štúdií). Ak by ste radi navštívili jednu z týchto fariem, vyplňte, prosím, online prihlášku.

Môžem sa stať hosťujúcou farmou?

Veľmi radi pridáme nové hosťujúce farmy. Ak máte záujem sa v budúcnosti stať hosťujúcou farmou, prosím skontaktujte sa s vašou národnou kanceláriou Greenpeace, aby ste mohli prediskutovať, ktoré aspekty ekologického poľnohospodárstva by ste mohli názorne predviesť a koľko času máte k dispozícii.

Môžem navštíviť hosťujúcu farmu?

Áno – prosím prihláste sa tu a vaša národná Greenpeace kancelária sa s vami skontaktuje v najbližšom čase.

Čo všetko je obsiahnuté v prípadových štúdiách?

Prípadové štúdie predstavujú príklady ekologického poľnohospodárstva. Tie zhromaždila organizácia Greenpeace od európskych farmárov, ktorí sa zaviazali pestovať ekologicky. Každá prípadová štúdia obsahuje:
• kontaktné údaje farmára alebo skupiny farmárov
• krátky opis farmy alebo skupiny fariem (ako veľkosť farmy, produkcia, dátum založenia, počet zamestnancov)
• technické a finančné informácie
Pre ľahšiu orientáciu na stránke sú prípadové štúdie klasifikované podľa témy. Tiež si ich môžete stiahnuť.

Môžem navrhnúť novú prípadovú štúdiu a/alebo tému?

Áno – prosím kontaktujte svoju miestnu kanceláriu Greenpeace. Prekonzultujeme váš nápad s expertmi a skontaktujeme sa s vami v prípade otázok pred publikáciou.