Bulharsko

Tu nájdete informácie (a snímky) o polohe, veľkosti fariem a ich produkcií, o využívaných ekologických praktikách a podrobnejšie technické a finančné informácie o Bulharsku.