SLNEČNICA A NEONIKOTÍNOIDY

Celková výmera – 275 hektárov (obilniny, zelenina a vinič), z toho 70 hektárov pôda na pestovanie ekologických plodín; 30 hektárov ekologických vinohradov; 100 hektárov na pestovanie krmiva pre kurence; 60 hektárov na krmivo pre ošípané; 15 hektárov krmivo pre hovädzí dobytok.

Albena je presvedčená, že „monokultúry ničia výživnú vrstvu v pôde a ničia celú krajinu. Potrebujeme viac diverzifikovať plodiny, čo prinesie na naše polia väčšiu rozmanitosť. Pestovať obilniny bez neonikotínoidov nie je nemožné – robia to moji kolegovia, aj ja. V Bulharsku je už v súčasnosti takmer 6 000 ekologických poľnohospodárov – viac než 500 z nich sú výrobcami obilnín, a nepoužívajú neonikotínoidy. Znamená to, že presun smerom k poľnohospodárstvu s menšími objemami pesticídov či úplne bez nich, je reálny.

Stručný popis farmy a farmárov: veľkosť, výroba, dátum osídlenia, počet spolupracovníkov a pracovníkov

Albena pôsobí v oblasti poľnohospodárstva od roku 1999.
Celková výmera – 275 hektárov (obilniny, zelenina a vinič), z toho 70 hektárov pôda na pestovanie ekologických plodín; 30 hektárov ekologických vinohradov; 100 hektárov na pestovanie krmiva pre kurence; 60 hektárov na krmivo pre ošípané; 15 hektárov krmivo pre hovädzí dobytok. Obilniny farma predáva na vývoz alebo na ďalšie spracovanie v Bulharsku; niektoré druhy zeleniny spracováva pre bulharský trh; časť mäsa predáva na farmárskych trhoch; víno tiež predáva na farmárskych trhoch alebo prostredníctvom iných foriem priameho predaja. Farma sa snaží rozširovať vývoz.
Na farme pracuje 19 stálych zamestnancov; sezónne zamestnáva 50-80 pracovníkov (napríklad pri orbe, zbere, strihaní vinohradov, čo si vyžaduje viac práce ako pestovanie plodín). Jedna osoba sa stará o slnečnice – od jarného výsevu s traktorom po pluhovanie (dvakrát) a zber.

– Stručný popis agro-ekologických postupov

 • Ekologická produkcia slnečníc – bez pesticídov alebo chemického ošetrovania. Podmienkou je rotácia plodín – Albena to robí každých 5 rokov; v rámci rotácie strieda 5 rôznych plodín; napríklad: 8 rokov lucerny, potom 1 rok slnečnice; 1 rok pšenica; 1 rok jačmeň alebo iný typ obilniny.
 • Dôležitým predpokladom vysokých výnosov je aj opeľovanie, preto sú v blízkosti poľa včelie úle (patria inému farmárovi).
 • Ekologická výroba obnovuje na poliach biodiverzitu, čo pomáha zlepšovať stav pôdy a udržiava prijateľné výnosy.

Technické informácie o tomto agro-ekologickom postupe s podrobnosťami a obrázkami

 • Na tomto slnečnicovom poli môžeme očakávať vysoké výnosy, keďže predtým tam rástla lucerna, skvelé zelené hnojivo
 • Niekedy sa môže osvedčiť použitie ekologických hnojív vo forme listového hnojenia – aminokyseliny, ktoré priamo vyživujú listy rastlín
 • Jedna z plodín v rotačnom systéme musí byť proteínového typu, z dôvodu viazania dusíka
 • V Bulharsku je veľmi ťažké nájsť osivo, ktoré nie je obaľované – no ak sa to podarí, je väčšinou aj lacnejšie; ponuka však väčšinou zahŕňa menší výber odrôd
 • Osivo je niekedy ošetrené síranom meďnatým (modrá skalica), táto látka je v bio poľnohospodárstve prípustná; chráni osivo pri skorom výseve, keď je ešte počasie chladné; osivo sa vodou a modrou skalicou dekontaminuje
 • Ak niektoré časti slnečnicových polí napadnú škodcovia, je možné na nich  opätovne vysiať nové osivo; nové rastliny pozitívne ovplyvňujú opeľovanie, keďže kvitnú neskôr ako ostatné, a to zabezpečuje peľ a nektár pre včely a iný opeľujúci hmyz
 • Odporúča sa vysievať slnečnice hustejšie než pri bežnom pestovaní – tým sa lepšie kontrolujú pôdni škodcovia ako mole obilné

Ekonomické informácie o tomto postupe: koľko to stojí a čo to prináša?

 • Ekologické pestovanie slnečníc môže dosiahnuť výnos až 2 500 kg/ha (medzi 2 000-2 500 kg/ha). Cena je oproti bežnému pestovaniu dvojnásobná – približne 0,25 EUR (0,5 BGN) za kilogram pri bežnom a 0,57 až 0,60 EUR (1-1,20 BGN) za kilogram pri organickom pestovaní.
 • Náklady na listové hnojenie môžu byť v rozmedzí 0,10 – 0,20 EUR/ha.
 • K navýšeniu nákladov môže dôjsť v prípade potreby opakovania výsevu na niektorých častiach poľa; náklady budú závisieť od typu použitého osiva a cena osiva spravidla závisí od plochy výsevu.

Podľa farmárky je pestovanie obilnín bez syntetických pesticídov (ako sú neonikotínoidy) rozumné z environmentálneho aj z ekologického pohľadu, keďže vďaka vyššej cene a možnostiam moderných ekologických postupov je takéto pestovanie reálne a úspešné. Umožňuje to hlavne spolupráca s inými farmármi a podnikmi. Albena napríklad slnečnice dodáva do závodu, ktorý z nich produkuje slnečnicový olej. Bulharskému Združeniu bio farmárov, ktoré Albena spoluzakladala, sa úspešne darí spájať ekologických farmárov a presadzovať ekologické poľnohospodárstvo.

Zdieľať prípadovú štúdiu

Kľúčové údaje

 • 1999 rok založenia farmy
 • 70 ha poľnohospodárskej pôdy
 • 30 ha organických viníc
 • 19 zamestnancov na plný uväzok

Stiahnúť si prípadovú štúdiu