NEONIKOTÍNOIDY-GLYFOZÁTY

40 hektárov zeleniny a stádo oviec

Naša cibuľa, fazuľa, kukurica a ovos koexistujú a rastú zdravo a krásne bez použitia chemikálií. Začína to úctou voči človeku a životnému prostrediu, a úctu rozširujeme aj smerom k ekosystému ako celku. Nedávno sme sa začali deliť o naše domáce jedlo z vlastnej výroby s návštevníkmi našej farmy. Vždy nás teší, ako im chutí, a je to zároveň šanca porozprávať sa s nimi o našom biodynamickom prístupe k hospodáreniu!

Stručný popis farmy

Farma bola založená v roku 1921. Alexandra Tsiadi patrí už k tretej generácii v rodine farmárov a na farme prešla od konvenčného na ekologické biodynamické poľnohospodárstvo. Na ploche 40 hektárov pestuje obilniny, zeleninu a strukoviny, chová stádo oviec a vysadila okolo 2500 stromov ako svoj príspevok k rovnovážnemu ekosystému. Maximálne využíva potenciál zeme v zmysle jej zloženia a mikroklímy, pričom robí len minimum umelých zásahov. Vychádza z úcty voči človeku a životnému prostrediu, a túto úctu rozširuje aj smerom k ekosystému ako celku.

Zhrnutie postupov ekologického hospodárstva

Úrodnosť pôdy, pestovanie rastlín a starostlivosť o hospodárske zvieratá sa považujú za úlohy, ktoré sú na ekologickej úrovni vzájomne prepojené. Biologický prístup, ktorý Alexandra do poľnohospodárstva prináša, vychádza z myšlienky pestovania zdravých produktov na zdravej pôde. Základom je nepretržitý cyklus využívania zdrojov. Krmivá pre zvieratá vyrába výlučne na svojej farme a po zbere vysadí nové plodiny podľa starostlivo naplánovaného systému rotácie. Takýto prístup umožňuje dosiahnuť dokonalú rovnováhu medzi geografickou polohou, ľuďmi, rastlinami a živočíchmi.

Technické informácie o biodynamických postupoch

Využívanie dobre nastaveného systému rotácie plodín pomáha udržiavať vyvážený ekosystém a minimalizovať ochorenia a škody spôsobené hmyzom, pričom súčasne minimalizuje vyčerpanie živín z pôdy. Alexandra si vždy poriadne premyslí, čo vysadí na ďalší rok a kde presne. Snaží sa udržiavať rovnováhu medzi obilninami, zeleninou a inými plodinami na jednej strane a na druhej strane strukovinami, ktoré pôdu obohacujú.

Maximálne sa snaží využívať „chémiu“ rastlín: teda zodpovedne pristupuje k tomu, ktoré rastliny sa vzájomne  znášajú. Každý rok napríklad sadí ruže spoločne s cesnakom a snaží sa nekombinovať rastliny, ktoré sa vzájomne neznášajú.

Dôležitú úlohu zohrávajú stromy, vďaka ich príspevku k vyrovnávaniu ekosystému a klímy: slúžia ako vetrolamy a priťahujú oblaky, sú domovom pre vtáky a ďalšie užitočné tvory, v lete poskytujú plodinám tieň a v zime zmierňujú účinky vetra.

Pluhovanie pôdy vykonáva len zriedka, aby nevynášala menej úrodné vrstvy na povrch a pluhovanie väčšinou nejde do väčšej hĺbky ako 25 cm. Diskové brány používa len zriedka. Ak potrebuje rozbiť väčšie hrudy, používa ťažký kyprič s pripojeným valcom, čo je vlastná úprava pôvodného zariadenia. Pred sejbou pôdu raz alebo dvakrát prekyprí prípravným kultivátorom.  

Alexandra sa radšej snaží udržiavať burinu pod kontrolou namiesto snahy o jej úplné odstránenie. Je to z dôvodu nákladov a zohľadnenia prínosu buriny pre životné prostredie farmy – aj burina môže byť útočiskom pre užitočný hmyz, či rôznym spôsobom pomáhať plodinám, atď. Udržiavanie buriny pod kontrolou je však náročná úloha. Väčšinou ju odstraňuje ručne, hlavne pri zelenine; aj keď niekedy použije zariadenie ťahané traktorom, v blízkosti rastlín je aj tak potrebné pracovať manuálne. To predstavuje jeden z najväčších výdavkov. V prípade obilnín používa ťažký kyprič približne v štádiu tretieho listu a účinok je výborný: odstráni menšie buriny a prekyprí pôdu.

Zavlažovanie realizujú buď poobede a večer, alebo skoro ráno, čo minimalizuje odparovanie vody.

Dôležitou súčasťou Alexandrinej metodológie je včasné aplikovanie biodynamických prípravkov. Základom je prispôsobiť aplikované objemy a frekvenciu podmienkam na farme, podnebiu, atď. Napríklad keď Alexandra trikrát aplikovala silicový prípravok (BD prípravok 501), podarilo sa jej spáliť listy; takáto frekvencia aplikácie je vhodnejšia v severných oblastiach, ktoré sú menej vystavené slnku.

Nezažila žiadne významné epidémie ochorení, jej plodiny sú väčšinou zdravé. V prípade útoku hmyzu či prvých príznakov ochorenia zisťuje účinnosť použitia herbálnych prípravkov ako žihľava, praslička, harmanček, atď. A vždy investuje čas do snahy vyriešiť príčinu problému, keďže podľa nej takýto problém vždy vychádza z nerovnováhy systému.

Závažným problémom je hrozba napadnutia hmyzom pri uskladňovaní obilnín bezprostredne po zbere, keďže sa nepoužívajú žiadne insekticídy. Toto riziko sa pri vyváženej úrode dá redukovať, stále však zostáva závažným problémom. Alexandra používa prášok SilicoSec proti útokom hmyzu na uskladňované obilniny, používa 1 polievkovú lyžicu na 50 kilogramové vrece obilia.

Čo sa týka zrnokaza (hmyz, ktorý napáda skladované obilie), účinným opatrením je kombinácia chladenia a mrazenia po ukončení zberu. To platí hlavne pre šošovicu a fazuľu a v menšej miere pre cícer.

Alexandra recykluje: keď napríklad po zbere vytriedi mrkvu, tak kvalita A ide do predaja spotrebiteľom, kvalita B (škaredšia, s odlomenými koncami) ide do koreniacich  zmesí, kvalitu C využije na kŕmenie zvierat a kvalitu D kompostuje.

Ekonomické informácie o biodynamických postupoch:

  • Priemerná hodinová mzda za manuálnu prácu je 5 €.
  • Zariadenie na starostlivosť o plodiny: radlicový kyprič 10 000 €; rozprašovač hnoja  12 000 €; rozprašovač na 500 litrov 1500 €.
  • Môžete zvýšiť ceny, lebo dnešní spotrebitelia ocenia vyššiu kvalitu a čistotu a chápu vyššie prevádzkové náklady a nižšie výnosy.
  • Počet spolupracovníkov a pracovníkov: 3, plus sezónni zamestnanci na sadenie, odstraňovanie buriny, zber, triedenie, atď.; a subdodávatelia na určité úkony, ako je napríklad zber plodín.

Farma Trinity organizuje otvorené návštevy s cieľom propagovať svoje postupy a produkty.

Zdieľať prípadovú štúdiu

Kľúčové údaje

  • 1921 inštalácií
  • 40 hektárov obilnín a zeleniny
  • 2500 vysadených rastlín

Stiahnúť si prípadovú štúdiu