NEONIKOTÍNOIDY A OVOCIE

Rozsiahlo obrábaný 20 hektárový sad

Zdravá krajina , zdravé potraviny,  zdraví ľudia.  Ak mám mať dobrý pocit z práce, tak agrochemikálie  u mňa nedostávajú  priestor.  A pracovať bez dobrého pocitu neprináša sladké zdravé plody života  a dokonca ani zdravé jablká na strome.

Stručný popis Vašej farmy

 • Veľkosť / rozloha – extenzívny vypásaný  sad  20 hektárov
 • Množstvo produkcie – koľko prinesie rok , výnosy sú nepredvídateľné, tento rok je slabší odhadujem na 40 – 50 ton jabĺk.

V sade dosádzame mladé stromy jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní, sladkoplodých jarabín, oskoruší. Mladé stromy starých a krajových odrôd sú v tvare vysokokmeň a štepené na semennom podpníku.

Do budúcna počítame s úrodami v širokej palete ovocných odrôd. Na spracovanie ovocia nemáme ľudské ani finančné kapacity, zatiaľ ani ambíciu. Ovocie ponúkame čerstvé, pestujeme odrody jabĺk, ktoré sú vhodné na dlhodobé skladovanie v domácich pivniciach.

V súčasnosti sa v sade okrem jabloní nachádza niekoľko plodiacich vlašských orechov a zimných hrušiek.

 • Rok založenia – 2013
 • Počet zamestnancov – 0 / dobrovoľnícka organizácia

Stručný popis agro-ekologickej praktiky

Ako ste nahradili neonikotínoidy na Vašej farme? Akou metódou alebo akými praktikami?

 • Na dospelé plodiace stromy neaplikujeme žiadne postreky ani žiadnymi inými umelými spôsobmi neobmedzujeme škodcov a ochorenia ovocných drevín v sade. Mladé stromy v prvých rokoch po výsadbe zbavujeme vošiek a mér hruškových mechanicky a domácimi výluhmi  z rastlín.  
 • V sade dbáme na zvýšenie potravných a úkrytových možnosti pre biologických predátorov škodcov. Taktiež pastva hospodárskych  zvierat nepriamo znižuje výskyt chrastavitosti jabloní.

Ako by ste popísali výhody a nevýhody tejto praktiky? Koľko stojí finančne?

 • Výhodou je finančná nenáročnosť, zdravé a príjemné pracovné prostredie, nezávislosť od chemického priemyslu. A výsledkom práce je ovocie starých odrôd bez akýchkoľvek rezíduí chémie, ktoré naozaj poteší svojou originálnou chuťou a pomáha nášmu zdraviu.
 • Nevýhodou je neistá kvantita úrody a výskyt škodcov a chorôb.

Doteraz sme v sade neaplikovali žiaden chemický postrek, ani do budúcna s tým nepočítame.

Problém počas vlhkého leta spôsobujú hubové ochorenia na plodoch a listoch jabloní a hrušiek.

Chrastovitosť, múčnatka a monilióza poškodzujú plody a listy. Opatrením na zníženie výskytu je udržiavanie svetlých vzdušných korún a spaseného trávneho porastu v sade. Ďalšie opatrenia sú pre ekologické extenzívne pestovanie kmenných tvarov príliš prácne, neekonomické a ich účinnosť otázna.

Dizajn sadu sa približuje k veľmi prírodnému agroekosystému, čo zabezpečuje značnú ekologickú rovnováhu. Je to kombinácia pasienku, ktorý je zdrojom potravy a priestoru hospodárskych zvierat a ovocného sadu s voľne rastúcimi korunami stromov v primeranom, vzdušnom zápoji. Kombinácia vhodne zvoleného druhového a odrodového spektra ovocín do konkrétnych podmienok, mechanická starostlivosť o koruny (zimný rez), primerané zaťaženie zvieratami a priestor pre biodiverzitu vytvoria harmonický agroekosystém, ktorý dokáže zmierňovať stresové faktory klímy, chorôb a škodcov.

V takýchto prírodných agroekosytémoch neexistuje garancia každoročnej 100 % úrody a esteticky dokonalých plodov. Výhodou je ale možnosť trvalo udržateľného hospodárenia bez vstupu cudzorodých látok do systému, aj do produktu, ovocia, ktoré chceme mať čisté a zdravé.


Je to tradičný model hospodárenia, kde v praxi uplatňujeme aj moderné poznatky ekologického poľnohospodárstva a ochrany prírody.

Zdieľať prípadovú štúdiu

Kľúčové údaje

 • 20 hektárov lúk a pasienkov
 • 40-50 ton jabĺk ročne
 • 2013 začiatok produkcie

Stiahnúť si prípadovú štúdiu