NEONIKOTÍNOIDY A OVOCIE

Danny Billens je ekologický pestovateľ jabĺk s 25 ročnými skúsenosťami. Jeho sad pokrýva 8 ha, z čoho 6,5 ha patria jabloniam, 1 ha hruškám a 0,5 ha slivkám a čerešniam

Nie je to ľahká práca, ale dokážem dosiahnuť rovnaký zisk, ako keby som jablká pestoval s použitím pesticídov.

Stručný popis farmy a farmárov

 • Veľkosť: 8 hektárov, z toho 6,5 hektára jablkový sad, 1 hektár hrušky a 0,5 hektára slivky a čerešne
 • Produkcia: Ovocie farma dodáva hlavne veľkoobchodníkom, na trhy a prostredníctvom služieb doručovania debničiek s ekologickými plodinami. Ovocie nižšej kvality využíva na výrobu jablkovej šťavy a v cukrárenskej výrobe v pekárni, ktorú prevádzkuje farmárova dcéra.
 • Dátum založenia: Danny pochádza z farmárskej rodiny, ale vyučil sa za cukrára. Jablká začal pestovať v roku 1987 a v roku 1990 prešiel na ekologickú výrobu, pretože nechcel používať pesticídy. Vďaka kontaktom s holandskými a nemeckými pestovateľmi jabĺk sa veľa naučil o alternatívach k pesticídom, ako aj o technikách ničenia škodcov a ošetrovania chorôb rastlín.
 • Počet spolupracovníkov a zamestnancov: 1 zamestnanec a sezónni pracovníci

Stručný popis agro-ekologických postupov

 • Spoliehanie sa na ekologické postupy v poľnohospodárstve: len minimálne aplikovanie pesticídov s bio certifikátom, keďže Danny je presvedčený, že väčšina organizmov žijúcich v sadoch (ako napríklad parazitické osičky, ucholaky a lienky) sú užitočné.
 • Zavádzanie postupov, ktoré majú pozitívny dosah na ekosystém.

Technické informácie o agro-ekologických postupoch

Alternatívne pesticídy:
Proti chrastavitosti, najškodlivejšiemu ochoreniu jabloní, používa síran meďnatý – ale iba na jar, na ochranu stromov pred chorobami, a v dávke, ktorá je desaťkrát nižšia, než odporúča výrobca na obale (300 až 500 gr/ha). Ako alternatívu k síranu meďnatému používa aj hydrogénuhličitan (sodný/vápenatý).

Sírupolysulfid vápenatý (zmes California/bouillie sulfocalcique) tiež využíva ako alternatívy. Výber medzi týmito dvomi možnosťami závisí od počasia. V daždivých obdobiach odporúča polysulfid vápenatý, keďže sa pomalšie odplavuje.

Spinosad, širokospektrálny produkt, a pyrethrum vo všeobecnosti aplikuje len v prípade núdze, keďže môžu poškodiť užitočný hmyz, ako sú lienky či ucholaky. Preto ho aplikuje len skoro na jar, než sa objavia ucholaky a lienky, a to predovšetkým s cieľom bojovať proti kvetovke jabloňovej.

Účinným novým prostriedkom proti obaľovačovi jablčnému je konfúzny feromón. Vôňa, ktorá priťahuje hmyzích samčekov sa rozpráši po celom sade a samčekovia vďaka tomu nedokážu nájsť samičky na páreniu.

Aby sa nepoškodili húsenice, Danny uprednostňuje bakteriálne toxíny ako je napríklad Bt (Bacillus thuringiensis), ktorý má cielený účinok.

Ak sa príliš rozšíria vošky skorocelové, využíva pestovateľ jabĺk prostriedok NeemAzal, čo je látka získaná zo stromov nimba (Azadirachta indica) a účinkuje len proti voškám skorocelovým. Je to pomerne účinný spôsob – pre úspešnú aplikáciu je však dôležité správne načasovanie.

Ochrana proti škodcom:
V ovocinárstve môže o účinnosti alebo neúčinnosti boja proti škodcom a proti ochoreniam rozhodnúť len rozdiel niekoľkých hodín. Jar (koniec marca – koniec júna) je najcitlivejším a najkritickejším obdobím pre ochorenia a nákazy. Základom sú preto presné meteorologické informácie. Danny sa napojil na meteorologickú stanicu pcfruit npo, ktorá každú hodinu poskytuje presné meteorologické údaje (teplota, vlhkosť). Vďaka tomu môže rýchlo zareagovať na hroziace riziko nákazy.

Kvety:
Danny pestuje aj kvety, ktoré slúžia ako krmivo pre užitočný hmyz ako ucholaky, osy, zlatoočky a lienky. Zmesi lúčneho porastu rozosieva po okrajoch polí a necháva medzi stromami voľne kvitnúť púpavy, sedmokrásky, iskerníky či iné byliny.

Buriny:
Buriny pre Billens nie sú problémom, s výnimkou koreňových burín ako žihľava, bodliak a šťaveľ. Tie odstraňuje rýľom. V stromoradiach odstraňuje burinu mechanicky. Je to prácne, ale považuje to za najlepšie možné riešenie. V niektorých radoch medzi stromami necháva na striedačku rásť menšie buriny, kým susedné rady pokosí.

Ďalšie podrobnosti sú v správe Greenpeace, “The bitter taste of Europe’s apple production and how ecological solutions can bloom”, [Horká príchuť pestovania jabĺk v Európe a ako by mohli prekvitať ekologické riešenia], s. 44-48.

 Finančné informácie o takomto prístupe

 •     Meteorologická stanica: Meteorologickú stanicu prevádzkuje spoločnosť Proefcentrum Fruitteelt vzw (pcfruit npo). Poplatok za túto službu je 200 €/ročne a Danny si môže potrebné informácie sťahovať cez svoj smartfón.
 •    Rôzne produkty: Danny založil nákupnú skupinu s 15 ďalšími ekologickými farmármi, vďaka čomu môžu vyjednávať lepšie ceny prostredníctvom zliav pri veľkých objemoch.

Vďaka pozornému monitoringu a zabezpečeniu biodiverzity na farme dokáže Danny minimalizovať použitie externých vstupov (ako sú bio-pesticídy) a namiesto toho sa zameriavať na budovanie dlhodobo zdravej a odolnej farmy. Zároveň investuje do moderných technológií.

 

Zdieľať prípadovú štúdiu

Kľúčové údaje

 • 6.5 hektárový jablkový sad
 • 1 hektárový hruškový sad
 • 0.5 hektárový sad so slivkami a čerešňami
 • 1990 prechod na ekologické poľnohospodátsvo

Stiahnúť si prípadovú štúdiu