GLYFOZÁTY PRI ZEMIAKOCH

130 ha – 11 ha zemiakov, 35 ha obilia and 84 ha pastvín

Čistý pozemok, viac netreba. A ak chcete čistú pôdu, nie je nič lepšie ako trávny porast.

Popis farmy a farmárov

Veľkosť: 130 ha, z toho:

 • 11 hektárov pestovanie zemiakov
 • 35 hektárov pestovanie obilnín
 • 84 hektárov trávny porast

 

 • Výroba: Ekologický chov hovädzieho dobytka na produkciu mäsa – 250 kusov limuzínskeho  dobytka. Farmár Quentin Goffinet dosiahol pri krmive až 99 % sebestačnosti. Výroba krmiva (obilniny a strukoviny) vyžaduje 15 hektárov. Okrem toho si 11 hektárov vyhradil na pestovanie sadbových zemiakov (5 rozličných odrôd), ktoré pestuje na základe kontraktu s distribútorom. Zemiaky nevhodné na reprodukciu farma predáva spotrebiteľom na konzumáciu.
 • Dátum založenia: Goffinetovci sa o farmu starajú už niekoľko generácií. Quentin začal v roku 2004, prevzal 60 kusov limuzínskeho dobytka od svojho otca (to ešte nebol ekologický chov) a po piatich rokoch pridal 24 kusov limuzínskeho dobytka z ekologického chovu od svojho suseda. Následne prešiel na ekologický chov, ktorý je pre toto plemeno a pre daný región mimoriadne vhodný. Snažil sa o čo najväčšiu nezávislosť pri zabezpečovaní krmiva, hlavne s cieľom vyhnúť sa vysokým nákladom na certifikované bio krmivá. Začal len so 40 hektármi (8 z nich slúžilo na obilniny), neskôr získal ďalšie priľahlé pozemky a zvyšoval počet kusov dobytka aj celkový objem výroby.
 • Počet spolupracovníkov a pracovníkov: Quentin pracuje sám, príležitostne mu vypomáha rodina.

Popis agro-ekologických postupov

Quentin sa snaží vyhýbať ošetrovaniu zemiakov a obilnín pesticídmi, a preto využíva nasledovné postupy:

 • Mechanická príprava pôdy a odstraňovanie burín
 • Rotácia plodín
 • Preventívne aplikovanie zmesi Bordeaux na zemiaky (aj ako krízový zásah)

Technické informácie o agro-ekologických postupoch

Príprava pôdy

Základom je zabrániť burinám, aby sa vôbec objavili. Okamžite po zbere použije Quentin podmietací pluh a využíva úhorovanie pôdy. Najskôr pôdu prejde diskovou bránou, čím zoseká zvyšky po zbere a prípadnú burinu. Potom pôdu prejde zubovými bránami (vo vejárovitom usporiadaní), čo má nasledujúce účinky:

 • na jednej strane zničí všetky buriny, ktoré sa zakorenili od prvého pluhovania,
 • na druhej strane prekyprí pôdu a podporí klíčenie ostávajúcich semien burín.

Tento proces sa opakuje 2 až 3krát ročne a Quentin vďaka nemu úspešne bojuje s burinou (množstvo nových burín sa zakaždým znižuje).

Mechanické odstraňovanie buriny

Buriny sa Quentin zbavuje pomocou reťazovej brány: tá vytrháva burinu aj s koreňmi, ktoré následne na slnku vyschnú. Plochy so zemiakovými rastlinami potom ešte prejde sadzačom, aby nahradil zeminu v hrobliach (aby sa neodkryli zemiakové hľuzy).

Rotovanie plodín

Pri zemiakoch využíva farmár sedemročnú rotáciu, podľa nasledujúceho modelu:

 • rok: zemiaky
 • a 3. rok: obilniny na zber (špaldová pšenica / tritikale), prípadne s využitím medziplodín
 • rok: trávy a proteínové plodiny na siláž (pre dobytok); pre tieto účely používa relatívne komplexnú a odolnú zmes
 • (od júla), 6. a 7. rok: trávny porast

Pri obilných plodinách využíva Quentin päťročnú rotáciu:

 • 2 roky obilniny
 • 3 roky trávny porast

Ošetrovanie proti chorobám

Jediné ošetrujúce prípravky, ktoré Quentin používa, sú preventívne, proti plesniam a voškám na zemiakoch. Proti plesni používa zmes Bordeaux (meď a riasy, +/- 5 kg/ha), ku ktorej pridáva repkový olej, ak hrozí riziko vošiek (len raz za 7 rokov v rámci rotácie, alebo ak hrozí akútne riziko). V prípade hrozby rozšírenia aplikuje toto ošetrenie dvakrát týždenne.

Finančné informácie

Z finančného pohľadu majú tieto agro-ekologické postupy nasledujúce náklady:

Zmes Bordeaux: 160 €/ha – repkový olej: 150 €/ha

Poľnohospodárske zariadenie:

 • Sadzač zemiakov: 300€ (kúpený z druhej ruky)
 • Reťazová brána: zdieľa so susedným farmárom (15 000 €, nová)
 • Podmietací pluh: 12 000 € v tom čase (dnes by stál 18 000 €)
 • Rozprašovač

Niektoré nástroje si farmár požičiava spolu so svojím susedom.

Investície do technológií na inej ako chemickej báze prinášajú farmárom finančnú istotu a ušetria významný objem zdrojov potrebných na chemické ošetrovanie. Namiesto toho investujú do dlhodobých metód (ako je napríklad rotácia), ktoré zabezpečia zdravú pôdu a chránia plodiny pred burinou.

Zdieľať prípadovú štúdiu

Goffinet’s Farm

Reculémont 4, 4960 Malmédy, Belgium

Kľúčové údaje

 • 130 hektárová farma
 • 2004 rok založenia farmy

Stiahnúť si prípadovú štúdiu