O Nás

About page_Header image (1)

Táto webstránka má slúžiť ako platforma pre farmárov na zdieľanie informácií s inými farmármi o poľnohospodárskej praxi s ohľadom na životné prostredie (“ekologické poľnohospodárstvo”).

Máme prípadové štúdie zo širokého spektra príslušných tém. Cez program FarmErasmus sa môžete sa skontaktovať s inými farmármi z celej Európy.

Máme informácie o modelových ekologických farmách a udalostiach, kde sa môžete inšpirovať inými farmármi s reálnymi skúsenosťami. Môžete tak objaviť nové možnosti, ako sa popasovať s výzvami, ktorým možno čelíte aj vy na vašej farme.

Túto webstránku vyvinula organizácia Greenpeace. Je však vaša a my sa spoliehame na vaše postrehy a nápady, ako ju zlepšiť a urobiť ju pre vás čo najviac užitočnou a zaujímavou. Ešte sme len na začiatku, ale stránku budeme krôčik po krôčiku rozširovať. Dajte nám, prosím vedieť, čo by ste radi na nej videli!

Prečo sa Greenpeace zapája do poľnohospodárskej praxe?

Sme presvedčení, že súčasný potravinový systém zlyháva. Je potrebné, aby sa systém urgentne reformoval v prospech farmárov, spotrebiteľov a našej planéty. Predstava Greenpeace o potravinách a poľnohospodárstve môže byť zhrnutá v siedmich spoločných, vzájomne závislých princípoch – založených na rastúcom množstve vedeckých dôkazov.

Ekologické poľnohospodárstvo kombinuje modernú vedu a inováciu s rešpektom pre prírodu a biodiverzitu. Zaisťuje zdravé poľnohospodárstvo a zdravé potraviny. Ochraňuje pôdu, vodu a klímu. Nekontaminuje životné prostredie chemickými vstupmi ani nepoužíva geneticky modifikované plodiny. Zároveň uprednostňuje ľudí a farmárov – spotrebiteľov a výrobcov pred korporáciami, ktoré v súčasnosti ovládajú potravinový systém.

Toto je naša predstava o udržateľnosti, rovnosti a potravinovej suverenite, v ktorej bezpečné a zdravé potraviny uspokojujú základné ľudské potreby a kde potraviny a poľnohospodárstvo je skôr v rukách lokálnych komunít ako v rukách medzinárodných korporácii.